Wat is Integratieve Kindertherapie?

Bij Integratieve Kindertherapie staat de klacht van jullie kind centraal, niet de methode. Jullie zoon of dochter is uniek en dat is de reden waarom ieder kind andere begeleiding nodig heeft. De therapie is vraaggericht en op maat, dat wil zeggen dat de therapie wordt aangepast aan jullie kind in plaats van dat jullie kind zich moet aanpassen aan de therapie. In het integratieve begeleidingstraject worden alle facetten, waar de oorzaak van het probleem kan liggen, bekeken.

Kinderen weten bewust of onbewust welk probleem ze hebben. Ze kunnen het zelf oplossen en ze weten ook nog met welke middelen. Bij de interne zoektocht begeleid ik kinderen, waarin zijzelf de richting mogen aangeven. Als Integratief Kindertherapeut, stuur ik op het proces van het kind en daarbij maak ik gebruik van verschillende methodes. Hierdoor is de therapie doelgericht en kortdurend.

Het gedrag dat jullie kind thuis of op school laat zien, is vaak niet de klacht zelf. Meestal zit hier een gevoel achter en dat gevoel is een deel waar het kind (nog) geen contact mee maakt. Het is de bedoeling dat jullie zoon of dochter dit gevoel uiteindelijk gaat verkennen, accepteren en vervolgens weer integreert zodat hij of zij zich weer gelukkig en compleet voelt. Kinderen weten zelf wat ze nodig hebben om deze interne verandering in beweging te zetten. Deze verandering zal zichtbaar worden in het gedrag van het kind.

Het verschil tussen coaching en therapie

Coaching en therapie zijn twee verschillende trajecten die in elkaars verlengde liggen. Ze kunnen elkaar aanvullen en waar nodig vloeiend in elkaar overgaan.
Bij coaching staat het bereiken of ontdekken van je doelen centraal, met de nadruk op het vergroten van je vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten.
Bij therapie staat het kortdurend aanpakken van klachten en dieperliggende problematiek centraal. Als je deze klachten eenmaal hebt aangepakt, kun je kiezen om met behulp van coaching je leven verder op te bouwen en je doelen te bereiken. Je kunt het vergelijken met een bouwwerk: je moet weten wat je wilt bouwen om goed te kunnen bouwen. Je moet weten hoe je stap voor stap dingen kunt opbouwen en je moet hiervoor de juiste vaardigheden ontwikkelen. Het is ook belangrijk dat het fundament goed is en dat er geen zaken onder de oppervlakte zijn die het bouwwerk aan het wankelen kunnen brengen. Kortom: bewuste actie en concrete resultaten zijn altijd gebaseerd op onbewuste mogelijkheden en innerlijke stabiliteit. Ik coach en geef therapie waar nodig!

Wanneer kies je voor Integratieve Kindertherapie?

Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Vaak gaat dat vanzelf, maar soms vraagt dat meer aandacht. Het kan zijn dat je er maar niet achter komt wat jouw kind nodig heeft om lekker in zijn of haar vel te zitten. In zo’n situatie kan Integratieve Kindertherapie helpen.

Deze Integratieve Kindertherapie gaat uit van het zelfhelend vermogen van het kind. Het kind gaat, met begeleiding van de therapeut, zelf zijn of haar probleem oplossen. Door deze benadering maakt het niet uit of het gaat om een klein of een heel groot probleem. Ieder kind is welkom met welk probleem dan ook!

Enkele voorbeelden uit de praktijk waar je aan kunt denken:

Klachten op emotioneel gebied:

 • Faalangst
 • Problemen bij scheiding
 • Traumaverwerking
 • Rouwverwerking
 • Angsten & fobieën

Gedragsproblemen:

 • Pesten
 • Agressief gedrag
 • Heel stil of juist heel druk
 • Liegen
 • Stelen
 • Concentratieproblemen

Aangeleerde probleemgewoontes:

 • Nagelbijten
 • Overeten
 • Niet eten
 • Duimen
 • Tandenknarsen
 • Haarplukken

Psychosomatische klachten:

 • Buikpijn
 • Hoofdpijn
 • Slaapproblemen

Ontwikkelingsfaseproblemen:

Op het gebied van:

 • Zindelijkheid
 • Slapen
 • Eten
 • Taal
 • Spraak
 • Hechting
 • Leren
 • Motoriek

Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals:

 • Spiritualiteit (nieuwetijdskinderen)
 • Hoog sensitiviteit
 • Hoog begaafdheid
 • Alle andere bijzondere eigenschappen die kinderen kunnen hebben.

Omgaan met:

 • ADHD*
 • PDD-NOS*
 • Autisme*
 • een chronische ziekte*

* Deze kunnen niet worden opgeheven, maar het kind kan wel leren om beter met de gevolgen om te gaan.

JE MAG ME ALTIJD BELLEN!

Jerusalem | Heuvelstraat 4
5801 CS Venray

06 23 83 23 14
Trude@bij-Trude.nl