Werkwijze

Allereerst ontmoet ik jullie als ouders voor een intakegesprek nadat jullie het intakeformulier over jullie zoon of dochter hebben ingevuld. Vervolgens speel en/of praat ik vijf keer met jullie kind hier in de therapieruimte. Nadat ik jullie zoon of dochter vijf keer heb gezien, vindt de terugkoppeling plaats door middel van een gesprek.

Het intakegesprek

Tijdens het intakegesprek heb ik het met jullie over verschillende dingen, zoals: Wat is de klacht van jullie kind of waar maken jullie je zorgen over? Waar loop je als ouder tegenaan of wat vind je moeilijk? Wat gun je je kind en wat zou hij of zij willen?

Het is prettig voor ouders om op deze manier stil te staan bij hun opvoeding of om een geruime tijd te praten over hoe het gaat met jullie zoon of dochter. Zo sta je stil bij het feit hoe uniek jullie kind is en wat het nodig heeft.

De informatie die jullie met mij delen in dit gesprek, neem ik mee in de sessies met jullie kind.

Sessies met jullie kind

Er zijn vijf sessies van 1 uur met jullie kind. Als volwassene besteed ik een uur de tijd en aandacht aan jullie kind om helemaal mee te gaan in de belevingswereld van hem of haar. Kinderen vinden dit heel leuk, zo blijkt uit ervaring. De klacht die het kind in de sessies laat zien of communiceert, wordt uiteindelijk de ingang van de coaching of therapie. Als volwassenen kunnen we van alles bedenken wat er bij een kind dwarszit. Uiteindelijk is het kind de enige die precies weet wat er is. Dit laat het kind zien via spel, tijdens het kletsen of op andere manieren. Tijdens een kindsessie, begeleid ik hem of haar met het vinden van oplossingen voor de problemen. Het kind weet het beste wat hij of zij nodig heeft en daar stem ik op af.

Het tussengesprek/evaluatiegesprek

Nadat ik jullie kind vijf sessies heb gezien, hoor ik in het evaluatiegesprek graag welke veranderingen er plaats hebben gevonden. In deze vijf sessies heb ik natuurlijk ook een hoop gezien wat ik met jullie bespreek. Voordat ik met jullie in gesprek ga, vraag ik altijd toestemming aan jullie zoon of dochter over wat ik wel en niet mag vertellen. Dit is van groot belang om het vertrouwen te waarborgen. Jullie kind geeft aan wat hij of zij nodig heeft om zijn probleem te overwinnen en gelukkiger in het leven te staan. Hoe jullie je kind hierin het beste kunnen begeleiden, komt in dit gesprek ook aan de orde. Tijdens dit gesprek kijken we of het gewenste resultaat voor jullie kind behaald is of dat er nog een vervolg gewenst is van een aantal sessies met een afsluitend gesprek.

Klassenobservatie

Een klassenobservatie behoort ook tot de mogelijkheden en kan heel nuttig zijn. Ik kijk tijdens een observatie een uur mee in de klas van jullie kind om te zien wat er achter het gedrag schuil gaat. Een kind dat pest heeft daar een onderliggende reden voor. Evenals een kind dat nauwelijks met andere kinderen speelt. Zo zijn er nog vele voorbeelden te geven. Het onderliggende gevoel is vaak de klacht, niet het gedrag dat het kind laat zien. Als de onderliggende klacht helder is, hebben we het juiste begin om aan de slag te gaan. Een klassenobservatie kan een hoop informatie geven. Vooral als de problemen een link hebben met school.

JE MAG ME ALTIJD BELLEN!

Jerusalem | Heuvelstraat 4
5801 CS Venray

06 23 83 23 14
Trude@bij-Trude.nl